Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

tropical climate

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Tropical climate
A tropical climate is a climate typically found within the Tropics, while a few locations outside the Tropics are considered to have a tropical climate. In the Köppen climate classification it is a non-arid climate in which all twelve months have mean temperatures of at least . Unlike the extra-tropics, where there are strong variations in day length and temperature, with season, tropical temperature remains relatively constant throughout the year and seasonal variations are dominated by precipitation.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Climat tropical
Le climat tropical est un type de climat présent entre les tropiques, généralement jusqu'à 14 degrés de latitude nord et sud.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Klimat równikowy
Klimat równikowy – w klasyfikacji klimatów Wincentego Okołowicza jest to jedna z pięciu głównych stref klimatycznych. Obejmuje obszary kuli ziemskiej położone między 0°-20°S oraz 0°-20°N. W strefie klimatów równikowych średnia temperatura wszystkich miesięcy przekracza 20 °C. Roczne amplitudy temperatur są niewielkie, wzrastają do 5 °C-10 °C idąc na północ i na południe od równika. Oddalając się od równika zmniejsza się też roczna suma opadów i ich rozkład w ciągu roku. Na równiku nie ma wyraźnej pory bezdeszczowej (codziennie padają tutaj tzw. deszcze zenitalne), dalej od równika pora deszczowa ograniczona jest do kilku miesięcy.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Tropiskt klimat
Tropiskt klimat är enligt Köppens system för klimatklassifikation ett nederbördsrikt klimat med medeltemperaturer över 18 grader Celsius under årets alla månader.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Тропический климат
Тропический климат — тип климата, типичный для тропиков. По принятой для климата классификации В. П. Кёппен определяется как неаридный климат, в котором все 12 месяцев в году средняя температура держится выше 18 °C (64.4 °F).

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

| tropical climate in English | tropical climate in French | tropical climate in Italian | tropical climate in Spanish | tropical climate in Dutch | tropical climate in Portuguese | tropical climate in German | tropical climate in Russian | tropical climate in Japanese | tropical climate in Turkish | tropical climate in Hebrew | tropical climate in Arabic | tropical climate in Polish | tropical climate in Lithuanian | tropical climate in Swedish | tropical climate in Farsi