Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

tyngd

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Tyngd
Tyngd är den kraft som verkar på kroppar i ett gravitationsfält. Tyngden är proportionell mot föremålets massa med en proportionalitetskonstant som är tyngdaccelerationens lokala värde. Jämför med vikt. Då gravitationsfälts egenskaper, och därmed tyngdaccelerationen, varierar i rummet, är således tyngden, i motsats till massan, inte en invariant egenskap hos en kropp. Exempelvis har en kropp samma massa oavsett om den befinner sig på månen eller på jorden, då den har samma materieinnehåll, men kroppens tyngd är mindre på månen.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
tyngd
peso; (tryck) peso, onere, massa, carga; fig gravitate, importantia, fortia

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
tyngd
gedrückt;belastet;Last;Wucht;Schwere;Gewicht;gedrückter;gedrückte; gedrücktes;gedrücktem;gedrückten;belasteter;belastete;belastetes; belastetem;belasteten

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
tyngd
[tyng:d] subst.
carga
föremål som väger mycket
en tyngd föll från mitt hjärta ("jag blev mycket lättad") Se me ha quitado un peso de encima. (He sentido un gran alivio.)

 
[tyng:d] subst.
gravitación, gravedad; uso cotidiano: peso, pesantez
den kraft som drar en kropp mot jorden, gravation
lägga tyngd bakom orden sustentar uno sus palabras en hechos


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish English Online Dictionary

Download this dictionary
tyngd
gravity, weight


| tyngd in English | tyngd in German | tyngd in Albanian | tyngd in Swedish | tyngd in Latin