Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

utgift

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Utgifter
Utgifter är en post i bokföring. Det avser anskaffningstillfället och priset (värde) av resursanskaffning. Tidpunkten är i princip då resursen levereras men i praktiken anser man utgiftspunkten vara när man får fakturan (då har man papper på värdet). Utgift ska inte förväxlas med kostnad då kostnad uppstår i samband med att resursen förbrukas, inte inköps. Utgifter påverkar aldrig resultaträkningen med det gör däremot kostnaderna.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Utgift
En utgift er en forpliktet utbetaling som gjengjeldelse for ytelser man har mottatt. I motsetning til hva som gjelder for kostnader, forekommer en utgift først når utbetalingen finner sted. Typisk er varekjøp til lager og anskaffelse av varige driftsmidler. En vare blir først til en kostnad når den forbrukes, og varige driftsmidler gir kostnader i takt med slitasjen (avskrivninger). Utgifter påvirker aldri resultatregnskapet, i motsetning til kostnadene.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
utgift
expensa, dispensa, costo(s), sumpto; dela på ~erna quotisar se; stor ~ dispendio

Svenska Sällskapet för Interlingua

ADO Schwedisch Deutsch Wörterbuch

Download this dictionary
utgift
Ausgabe

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
utgift
هزينه، خرج


| utgift in English | utgift in German | utgift in Finnish | utgift in Norwegian | utgift in Swedish | utgift in Farsi | utgift in Latin