Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

uttal

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Uttal

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Uttal
Uttal av ett ord är det sätt som antingen en enskild individ säger ordet, eller det sätt som de flesta talare av språket säger ordet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Universal Word: Hindi Essential

Download this dictionary
उत्तल
[ uttala || uttal ]
(ADJ)
convex


Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
uttal
pronunciation; (tydligt) articulation

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
uttal
تلفظ، بيان، اداي سخن


| uttal in English | uttal in German | uttal in Finnish | uttal in Swedish | uttal in Farsi | uttal in Latin