Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

väntevärde

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Väntevärde
Väntevärde är ett begrepp inom matematisk statistik. Det är, liksom  varians, en egenskap hos en stokastisk variabel X och dennas  sannolikhetsfördelning. Det kan tolkas som det medelvärde på ett försöks utfall som man skulle få om man skulle göra försöket oändligt antal gånger.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
väntevärde


| väntevärde in Swedish | väntevärde in Latin