Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

världsdel

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Världsdelar och kontinenter
En världsdel är en historiskt, kulturellt och fysiskt avgränsad del av jordytan. En kontinent är inom geografin en stor sammanhängande landmassa. Världsdelar är således mänskliga gränsdragningar medan kontinenter är geografiska/naturliga. Orden används ibland synonymt.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
världsdel
parte del mundo, continente

Svenska Sällskapet för Interlingua

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Verdsdel
Verdsdelar er store geografiske område jorda blir delt inn i. Dei baserer seg på dei ulike kontinenta og verdshava som skil dei, men òg på tradisjonelle verdsinndelingar bestemt av historie og kultur.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
världsdel
قارّه

Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
världsdel
[²v'ä:r_dsde:l] subst.
continente
stor, avgränsad del av jorden, kontinent (Afrika, Asien etc)


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

| världsdel in English | världsdel in Finnish | världsdel in Norwegian | världsdel in Swedish | världsdel in Farsi | världsdel in Latin