Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

vector (geometric)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Euclidean vector
In mathematicsphysics, and engineering, a Euclidean vector (sometimes called a geometric or spatial vector, or—as here—simply a vector) is a geometric object that has magnitude (or length) and direction and can be added to other vectors according to vector algebra. A Euclidean vector is frequently represented by a line segment with a definite direction, or graphically as an arrow, connecting an initial point A with a terminal point B, and denoted by

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Vektor
Im allgemeinen Sinn versteht man unter einem Vektor (lat. vector „Träger, Fahrer“) ein Element eines Vektorraums, das heißt ein Objekt, das zu anderen Vektoren addiert und mit Zahlen, die als Skalare bezeichnet werden, multipliziert werden kann. Vektoren in diesem allgemeinen Sinn werden im Artikel Vektorraum behandelt.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Vector (wiskunde)
Een vector (Latijn: drager) is in de wiskunde een element van een vectorruimte, en daarmee een weinig specifiek begrip. Vectorruimten zijn echter generalisaties van onze gewone driedimensionale ruimte, waarin punten voorgesteld worden door hun drie coördinaten x, y en z. Zulke punten, opgevat als pijlen van de oorsprong tot het punt (x,y,z), waren de eerste die vector genoemd werden, een term ingevoerd door William Rowan Hamilton in 1837. Zo'n pijl stelt in de meetkunde en de natuurkunde een grootheid voor die zowel grootte als richting heeft (en eventueel een zin afhankelijk van de gehanteerde definitie), zoals verplaatsingsnelheidversnellingkracht, e.d.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Vecteur
En mathématiques, un vecteur est un objet généralisant plusieurs notions provenant de la géométrie (couples de points, translations, etc.), de l'algèbre (« solution » d'un système d'équations à plusieurs inconnues), ou de la physique (forcesvitessesaccélérations, etc.),

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
بردار

رياضيات و فيزيک

به ديدن ما بياييد Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

| vector (geometric) in English | vector (geometric) in French | vector (geometric) in Spanish | vector (geometric) in Dutch | vector (geometric) in Portuguese | vector (geometric) in German | vector (geometric) in Japanese | vector (geometric) in Greek | vector (geometric) in Turkish | vector (geometric) in Hebrew | vector (geometric) in Arabic | vector (geometric) in Polish | vector (geometric) in Czech | vector (geometric) in Lithuanian | vector (geometric) in Latvian | vector (geometric) in Albanian | vector (geometric) in Bulgarian | vector (geometric) in Danish | vector (geometric) in Finnish | vector (geometric) in Swedish | vector (geometric) in Farsi