Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

vestibular apparatus

UMD@Click

Download this dictionary
vestibular apparatus
‎ الجِهازُ الدِّهْليزِيّ‎


| vestibular apparatus in English | vestibular apparatus in French | vestibular apparatus in Dutch | vestibular apparatus in Portuguese | vestibular apparatus in German | vestibular apparatus in Russian | vestibular apparatus in Hebrew | vestibular apparatus in Swedish