Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

waarschuwing

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Waarschuwing
Een waarschuwing is een conditionele voorspelling, meestal bedoeld om de ontvanger ervan te wijzen op een gevaar. De etymologische oorsprong van het woord wordt gevormd door de woorddelen waer (hoede, opmerkzaamheid) en schuwen (vrees inboezemen). De middelnederlandse vorm van dit woord was waernen (eng: to warn).

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
waarschuwing (de)
n. warning, admonition, premonition, caution, alarm, notice, tip off, tip, monition

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
waarschuwing
warning; caution; notification; notice

Dutch_English 22000

Download this dictionary
waarschuwing
admonition exhortation warning

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
waarschuwing
peringatan


| waarschuwing in English | waarschuwing in French | waarschuwing in Dutch | waarschuwing in Portuguese | waarschuwing in Croatian