Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

werkgever

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Werkgever
De werkgever geeft werk aan de werknemer. De werkgever is niet noodzakelijk een natuurlijke persoon maar vaak een organisatie, een onderneming. In de arbeidswetgeving staan de rechten en plichten van de werkgever en werknemer genoemd. De arbeidswetgeving is nationaal en verschilt per land. In ruil voor de geleverde prestaties onder het gezag van de werkgever, ontvangt de werknemer een loon. De individuele afspraken tussen werkgever en werknemer staan vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
werkgever (de)
n. employer

Technisch NL E Woordenboek

Download this dictionary
werkgever
employer

Dutch_English 22000

Download this dictionary
werkgever
employer

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
werkgever
induk semang, majikan


| werkgever in English | werkgever in French | werkgever in Dutch | werkgever in Portuguese | werkgever in German | werkgever in Croatian