Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

wideo

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Wideo
[Plik:PAL-NTSC-SECAM.svg|thumb|300px|Analogowe standardy wideo w krajach na świecie ]] Wideo (z łaciny "widzę") – technika elektroniczna bazująca na sekwencji nieruchomych obrazów, które mogą być nagrywane, przetwarzane, transmitowane, a następnie odtwarzane dając złudzenie ruchu. Terminem tym określa się również sekwencję obrazów zarejestrowaną na nośniku danych.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Babylon Polish-English

Download this dictionary
wideo
n. video


| wideo in English | wideo in Polish