Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

wind up

Babylon English-Turkish

Download this dictionary
wind up
sarmak, sarıp sarmalamak, yumak yapmak, kurmak (saat), kıvırmak, bükmek, döndürmek, çevirmek, araba camını açmak, heyecanlandırmak, son vermek, tahrik etmek, bitirmek, tasfiye etmek, kapamak (hesap), sona ermek, boylamak, kurmak

saja english turkish dictionary

Download this dictionary
wind up
k. dili 1. bitmek, sona ermek: The show wound up with Altan reciting “Han Duvarları.” Müsamere, Altan´ın Han Duvarları´nı okumasıyla sona erdi. 2. (sonuçta) (belirli bir yerde/durumda) bulunmak: The pair of them wound up in jail. Onların her ikisi hapsi boyladı. If you keep on like this you´ll wind up bankrupt. Böyle devam edersen iflas edersin.

Erzin English Turkish Dictionary

Download this dictionary
wind up
sonuçlandır

Mustafa YILDIZ's English to Turkish Dictionary

Download this dictionary
wind up
yukari kaldirmak, açmak

AOK Idioms Dictionary

Download this dictionary
wind up
wind sth. up

bitirmek,sonuçlandırmak.
| wind up in English | wind up in French | wind up in Italian | wind up in Spanish | wind up in Dutch | wind up in Portuguese | wind up in German | wind up in Russian | wind up in Japanese | wind up in Greek | wind up in Korean | wind up in Hebrew | wind up in Arabic | wind up in Thai | wind up in Polish | wind up in Czech | wind up in Croatian | wind up in Albanian | wind up in Urdu | wind up in Bulgarian | wind up in Danish | wind up in Finnish | wind up in Romanian | wind up in Swedish | wind up in Farsi | wind up in Macedonian | wind up in Afrikaans | wind up in Hindi | wind up in Indonesian | wind up in Vietnamese