Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

województwo siedleckie

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Województwo siedleckie
Województwo siedleckie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Zajmowało powierzchnię 8499 km², administracyjnie dzieliło się na 13 miast i 66 gmin. Graniczyło z województwami: ostrołęckimłomżyńskimbiałostockim od północy; z bialskopodlaskim od wschodu; z lubelskim i radomskim od południa i stołecznym warszawskim z zachodu. Na terenie województwa siedleckiego znajdowała się eksklawa województwa warszawskiego – wieś Zabieżki.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| województwo siedleckie in German