Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

wyraz

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Wyraz
Wyraz – pewna wyróżniona fonetycznie, czy też graficznie, część wypowiedzi, składająca się z jednego lub więcej morfemów.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Dictionario Interlingua-Polonese

Download this dictionary
parola
rzecz. (1). słowo, wyraz
le parola de Deo - słowo boże; parola currente - potoczny wyraz, obiegowy wyraz; nove parola - nowe słowo, neologizm; parola disobligante - nieuprzejmy wyraz; parola indecente - nieprzyzwoity wyraz; parola injuriose - obelżywe słowo; parola componite/composite - wyraz złożony; parola de honor - słowo honoru; enigma de parolas cruciate - krzyżówka; parolas cruciate - krzyżówka; parola interrogative - wyraz pytajny; parola final - końcowe słowo; parola favorite - ulubione słowo; le poter del parola - potęga słowa; homine de parola - słowny człowiek; tener/mantener su parola - dotrzymywać słowa; ordine/ordinantia/ordination de parolas - porządek słów; formation de parolas - słowotwórstwo; parola per/pro - wyraz na (określenie czegoś); familia de parolas - rodzina wyrazów; joco de parolas - gra słów; querela de parolas - sprzeczka słowna; cascada de parolas - kaskada słów; le ultime parola del scientia - ostatni krzyk nauki; in poc/pauc/duo parolas - w paru słowach, w dwóch słowach; per/in/con altere parolas - innymi słowy; in le plus large senso del parola - w szerszym znaczeniu słowa; biber le parolas de un persona - spijać komuś słowa z warg; pesar su parolas - ważyć swoje słowa; dar le parola - dać słowo; complir su parola - dotrzymywać słowa; diriger le parola a un persona - skierować do kogoś swoje słowa; violar le parola - naruszyć słowo; fluvio/abundantia/fluxo - rzeka / obfitość słów; haber le dono del parola - mieć dar słowa;
(2). mowa, przemowa, głos
conceder le parola a - udzielić głosu; derecto de parola - prawo głosu; facilitate de parola - łatwość wyrażania; organo del parola - organ mowy; facer uso del parola - zrobić użytek ze słowa; prender le parola - zabrać głos; demandar le parola - poprosić o głos; haber le parola - mieć głos; retirar le parola a - zabrać komuś głos; perder le parola - stracić głos; perdita del parola - utrata głosu
Synonimy: promissa, voto; verbo, vocabulo, glossa


Babylon Polish-English

Download this dictionary
wyraz
nm. facial expression; look; expression; word; token
 
wyrażać
v. express; mean; say; signify; formulate; phrase; put; verbalize; register; voice; extend

Polish final

Download this dictionary
wyraz
zu -zy)(loc sg -zie) m ( słowo)word ( objaw)sign ( ekspresja)expression wyraz twarzy (facial) expression "wyrazy uznania" "congratulations" "wyrazy współczucia" "my sympathies" bez wyrazu expressionless,blank pełen wyrazu full of expression nad wyraz (interesujący/piękny) extraordinarily (interesting/beautiful) dawać czemuś wyraz to give voice to sth

Mathematics dictionary Slownik matematyczny

Download this dictionary
wyraz
~ ciagu term


| wyraz in English | wyraz in Polish