Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

zangvogels

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Zangvogels
Zangvogels, of, verouderd, roestvogels (Passeriformes) zijn een bijzonder grote orde van de moderne vogels (Aves). Zij vormen zo'n 60% van alle levende vogelsoorten. De zangvogels zijn waarschijnlijk de jongste orde van de vogels en stammen uit het Oligoceen of misschien het Eoceen.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Babylon Dutch English dictionary

Download this dictionary
zangvogel (de)
n. singing bird, songbird, singer


| zangvogels in English | zangvogels in Dutch