Indonesia-Nederlands

Paul E. de Haan

Indonesisch-Nederlands woordenboek. Kamus bahasa Indonesia-bahasa Belanda

Download Glossary