Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Spooky

Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram av Myndigheten för skolutveckling för användning i invandrarundervisningen. För närvarande omfattar Lexin cirka 30 000 ord och finns på femton olika språk. Sedan den 1 januari 2007 har Språkrådet, en avdelning inom språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen, ansvaret för Lexin. Böckerna kan köpas genom Lexins nätbokhandel.

Download Glossary