HAM-codes

D.C.

ICAO Procedures for Air Navigation Services (PANS), Abbreviations and Codes [Doc8400]; ITU RR1990, Appendix 13&14, ACP-131(E), 1997; ARRL CW QN SIGNALS

Download Glossary
HAM-codes - Dictionary Index
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C: 1