Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Überschuß

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Überschuss (der)
nm. excess, overabundance, surplus; overflow, plenitude; surfeit, remainder, spare
 
Überschuß (der)
nm. (new spell.=Überschuss) excess, overabundance, surplus; overflow, plenitude; surfeit, remainder, spare

ADO's Deutsch-Niederländisch

Download this dictionary
Überschuß
overschot

German-Bulgarian

Download this dictionary
Überschuss
m 1. чиста печалба; 2. излишък; Ьberschьsse erzielen постигам чиста печалба; ~ an Getreide излишък от зърнени храни.
 
Überschuß
Ьberschuss m 1. чиста печалба; 2. излишък; Ьberschьsse erzielen постигам чиста печалба; ~ an Getreide излишък от зърнени храни.

Deutsch-Interlingua Wörterbuch

Download this dictionary
Überschuss
excesso, surplus (F), excedente

Deutsch - Vietnamesisch

Download this dictionary
der Überschuß
- advance sự tiến lên, sự tiến tới, sự tiến bộ, sự đề bạt, sự thăng, chức, sự tăng giá, tiền đặt trước, tiền trả trước, tiền cho vay, sự theo đuổi, sự làm thân, sự sớm pha
- affluence sự tụ họp đông, sự giàu có, sự sung túc, sự phong phú, sự dồi dào
- balance cái cân, sự thăng bằng sự cân bằng, cán cân, sự cân nhắc kỹ, sự thăng trầm của số mệnh, cung thiên bình, toà thiên bình, đối trọng, quả lắc, bản đối chiếu thu chi, bản quyết toán - sai ngạch, số còn lại, số dư, sự cân xứng
- excess sự vượt quá giới hạn, sự quá mức, sự vượt, sự hơn, số lượng vượt quá, số lượng hơn, thừa ra, số dôi, độ dôi, sự thừa mứa, sự ăn uống quá độ, sự làm quá đáng, thừa, quá mức qui định
- over trên, ở trên, trên khắp, ở khắp, hơn, nhiều hơn, qua, sang, đến tận, cái thêm vào, cái vượt quá, phát đạn nổ quá mục tiêu
- overflow sự tràn ra, nước lụt, phần tràn ra, phần thừa
- overplus số thừa, số thặng dư, số lượng quá lớn
- plus dấu cộng, số thêm vào, lượng thêm vào, số dương
- der Überschuß [an] surplus [of]
- der Überschuß (Gewinn) profit


| Überschuß in English | Überschuß in Italian | Überschuß in Spanish | Überschuß in Dutch | Überschuß in Russian | Überschuß in Turkish | Überschuß in Hungarian | Überschuß in Serbian | Überschuß in Bulgarian