Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

хевристика

Macedonian-Thesaurus_MKD

Download this dictionary
хевристика
(грч. heurisko најде/наоѓа) 1. наука за методите во истражувањето на новите сознанија
вештина за пронаоѓање на вистината
2. метод според кој децата сами наоѓаат решенија за проблемите.