Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

אמין אל-חוסייני

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
אמין אל חוסייני
 
אמין אל-חוסייני

מוחמד אמין אל-חוסייניערבית: الحاج محمد أمين الحسيني; ידוע כחאג' אמין1895 - 4 ביולי 1974) היה מנהיג ערבי-מוסלמי אשר כיהן כמופתי של ירושלים בתקופת המנדט הבריטי. באוקטובר 1937 ברח משלטונות המנדט ועזב את ארץ ישראל וחזר אליה רק במרץ 1948. הוא נודע באנטישמיות שלו ובהתנגדותו הגורפת לציונות והשפיע יותר מכל מנהיג אחר על עיצובה של האידאולוגיה השוללת את זכותה של המדינה היהודית להתקיים. אל-חוסייני היה המנהיג הראשי של ערביי ארץ ישראל בשנות השלושים, והיה אחראי לפרעות ומתקפות על היישוב היהודי בארץ ישראל, ובמיוחד בתקופת המרד הערבי הגדול ובתחילת מלחמת העצמאות. כיהן כראש הוועד הערבי העליון כמעט במשך כל שנות פעילותו הציבורית ובין השנים 1937-1921 גם כנשיא המועצה המוסלמית העליונה. במסגרת הוועד הערבי העליון שיתף פעולה עם גרמניה הנאצית והקים בוואפן אס אס יחידות מתנדבים מוסלמים, כמו חטיבת חנג'אר והלגיון הערבי החופשי.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה