Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

קסטנייטות

Babylon Hebrew Hebrew dictionary

Download this dictionary
קסטנייטה
(נ') ערמון, מין אגוז

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
קסטנייטות

הקסטנייטה (בעברית: עַרְמוֹנִיּוֹת) היא זוג כלי הקשה אידיופוני, שהמצאתה מיוחסת לתרבות הפיניקית בתקופת האלף ה-1 לפנה"ס. היא הופצה בארצות הים התיכון אך לאורך השנים שימשה בעיקר בתרבות של ספרד בה נשמר מעמדה עד היום ככלי נגינה לאומי מסורתי.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

| קסטנייטות in English