Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

שק לי בתחת

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
שק לי בתחת

שַׁק לִי בַּתַּחַת, או בקיצור שַׁק לִי, או שַׁק בַּתַּחַת, הוא ביטוי המביע סירוב מוחלט ובוטה לפנייה או לבקשה, או ביטוי המביע זלזול בדבריו וביטול דעתו של הפונה. אף שהביטוי המטאפורי נחשב לסלנג ולניבול פה, מרבים להתבטא בו בשלל תחומי החיים, בכל מִשְׁלַבֵּי הלשון ובשפות רבות.בשפה העברית יש לביטוי גם גרסאות מעודנות, למשל: יִישָּׁקֵנִילשון סגי נהור מהפסוק .דרויאנוב, בספר הבדיחה והחידוד, מַפנה לאותו הפסוק בדרך עוקפת: , הוא שומט את המילה "יישקני" ובכך מרכך את הביטוי עוד יותר.

בהגדרת המילה "תחת" מביא "המילון החדש" את הביטוי "שק לי בתחת!" כדוגמה לשימוש במילה זו, תוך שהוא מציין שמדובר ב"חירוף המוני".גם הגרסה "יישקני" מופיעה במילון זה. חיבור מילים משני משלבי לשון שונים: לשון מליצית ("שק") ומשלב דיבורי ("בתחת") יוצר ביטוי במשלב שלישי: סלנג. המילה 'תחת' ב'שפת ההמון' מופיעה במילון עברי כבר בשנת 1541.

הביטוי המקביל בערבית הוא "תִלְחַס טִיזִי", וממנו נגזר, בתקופת היישוב, הכינוי " ". בכינוי זה, שהיה שגור בפי דוברי עברית, השתרבבו עוד שתי שפות: "תלחס טיזי" בערבית ו"געשעפטן" ביידיש.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

Babylon Hebrew English dictionary

Download this dictionary
שק לי בתחת
kiss my ass

Babylon Hebrew Hebrew dictionary

Download this dictionary
שק לי בתחת
(סלנג) אני לא מתכוון להיענות לבקשתך, לך לעזאזל, אני מזלזל בך


| שק לי בתחת in English | שק לי בתחת in Hebrew