Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

تاجیکستان

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
تاجيکستان

تاجیکستان یا جمهوری تاجیکستان (به خط تاجیکی: Ҷумҳурии Тоҷикистон) کشوری در آسیای میانه است. این کشور از جنوب با افغانستان، از باختر با ازبکستان، از شمال با قرقیزستان، و از خاور با چین همسایه‌است. تاجیکستان یک کشور محاط در خشکی است که در گذشته راه ابریشم از آن گذر می‌کرده‌است. پهناوری تاجیکستان ۱۴۳٬۱۰۰ کیلومتر مربع (۹۵ام در جهان) است. این کشور، کوهستانی و پربارش است و منابع آب فراوانی دارد.

به دیدن ما بیایید Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Pesian To English advanced

Download this dictionary
تاجیکستان

Tadzhikistan ==> [.n]: تاجیکستان


  

Virsion 2.0

MHM Persian > English Dictionary

Download this dictionary
تاجيکستان
Tadzhikistan

Mehdi Habibi Farsi2Russian

Download this dictionary
تاجيکستان
Таджикистан| تاجیکستان in English | تاجیکستان in Russian | تاجیکستان in Farsi