Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

زبان فارسی

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
زبان فارسي

فارسی یا پارسی یکی از زبان‌های هندواروپایی در شاخهٔ زبان‌های ایرانی جنوب غربی است که در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن می‌گویند. فارسی زبان رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و یکی از دو زبان رسمی افغانستان (در کنار زبان پشتو) است.

به دیدن ما بیایید Wikipedia.org...

 

© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Persian Italian Glossary

Download this dictionary
ايراني ; زبان فارسي

agg/sm

persiano
----------------

Ghowli@gmail.com
| زبان فارسی in Italian | زبان فارسی in Farsi