Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

4X

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
4X
4X is a genre of strategy-based video and board games in which players control an empire and "eXplore, eXpand, eXploit, and eXterminate". The term was first coined by Alan Emrich in his September 1993 preview of Master of Orion for Computer Gaming World. Since then, others have adopted the term to describe games of similar scope and design.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
4x
4X steht für:
  • 4X-Strategie, ein Strategiespiel-Genre bei Computerspielen; siehe Globalstrategiespiel
  • Doppelvierer, eine Bootsklasse im Rudersport
  • Four Cross, eine Renndisziplin im Mountainbikesport
  • Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Israel

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Globalstrategiespiel
Als Globalstrategiespiele (auch einfach „Globalstrategie“, manchmal auch „4X-Strategie“) werden sämtliche strategischen Computerspiele bezeichnet, bei denen der Spieler Kontrolle nicht nur über einzelne Einheiten, Armeen oder Städte hat, sondern die Geschicke eines ganzen Volkes lenkt.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
4X

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
4X
4X is een binnen de wereld van de computerspellen en een onderafdeling van het strategiespel-genre, dat meestal een ruimtethema als onderwerp heeft. De naam is gebaseerd op de Engelse termen voor de handelingen in het spel:
  • Explore - ontdekken. Het is de bedoeling sterren en planeten te ontdekken, om zo meer over het speluniversum te weten te komen.
  • Expand - uitbreiden. Op de ontdekte werelden kunnen kolonies gesticht worden. Dit brengt meestal voordelen als meer productiecapaciteit en dergelijke met zich mee.
  • Exploit - uitbuiten. De kolonisten van de planeten zijn in feite een economisch goed, daar zij zorg dragen voor het bouwen van ruimteschepen, het onderzoeken van nieuwe technologieën, enzovoort.
  • Exterminate - uitroeien. Over het algemeen zijn er meerdere "rassen" in het speluniversum; de meest voorkomende manier om dit soort spellen te winnen is door de andere rassen te overwinnen.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
4X
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
4X est un code qui peut signifier :
  • Four Cross, une compétition de vélo tout terrain,
  • Jeu 4X, un type de jeu vidéo ayant pour buts l’exploration, l’expansion, l’exploitation et l’extermination (eXplore, eXpand, eXploit and eXterminate en anglais),

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Jeu 4X
Un jeu 4X est un type de jeu vidéo de stratégie dans lequel le joueur contrôle un empire et dont le gameplay est fondé sur quatre principes : exploration, expansion, exploitation et extermination ( en anglais). Les jeux 4X sont aussi parfois considérés comme des jeux de gestion. Le terme a été pour la première fois utilisé par le journaliste Alan Emrich, en , dans son aperçu du jeu , pour le magazine .

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| 4X in English | 4X in French | 4X in Italian | 4X in Spanish | 4X in Dutch | 4X in Portuguese | 4X in German | 4X in Turkish | 4X in Hebrew | 4X in Polish | 4X in Czech | 4X in Lithuanian | 4X in Finnish | 4X in Swedish