Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

A-Scale Sound Level

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Weighting filter
A weighting filter is used to emphasize or suppress some aspects of a phenomenon compared to others, for measurement or other purposes.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Bewerteter Schalldruckpegel
Ein bewerteter Schalldruckpegel wird in der akustischen Messtechnik verwendet, um auf Grundlage des Schalldruckpegels als physikalischer Größe eine der  auditiven Wahrnehmung des Menschen angenäherte Größe zu erhalten.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
DB(A)
De dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van het geluid in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven. De dB(A) is afgeleid van de gewone decibel, maar corrigeert de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het (menselijk) oor. Deze is namelijk voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk. In de figuur hiernaast is deze weging weergegeven. Bij 1000 Hz wordt geen correctie uitgevoerd, de weging is daar 0 dB. Bij 10 Hz (helemaal links in de grafiek) bedraagt de weging -70 dB. Dat betekent dat een mens een toon van 10 Hz veel zachter hoort dan een toon van 1000 Hz met dezelfde fysische geluidssterkte, namelijk 70 dB zachter. Mensen zijn dan ook bijna doof voor zulke lage tonen.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Environmental Engineering

Download this dictionary
A-Scale Sound Level
A measurement of sound approximating the sensitivity of the human ear, used to note the intensity or annoyance level of sounds.

EPA Terms of Environment Dictionary

Download this dictionary
A-Scale Sound Level
A measurement of sound approximating the sensitivity of the human ear, used to note the intensity or annoyance level of sounds.

Provided as a public service by the U.S. Environmental Protection Agency

| A-Scale Sound Level in English | A-Scale Sound Level in Dutch | A-Scale Sound Level in German