Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ABANDONMENT

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Abandon
Abandon, abandoned, or abandonment may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Abandon
Mit Abandon (frz.) bezeichnet man den Verzicht auf ein Recht, um einer damit verbundenen Pflicht zu entgehen.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Abandon
Abandon - (fr. abandon 'opuszczenie, odstąpienie') w prawie morskim jest to zrzeczenie się przez armatora praw własności do ubezpieczonej rzeczy (ładunku lub statku) na rzecz ubezpieczyciela, które następuje po zgłoszeniu wypadku objętego umową ubezpieczeniową, jeśli ubezpieczonemu przysługuje prawo całkowitego odszkodowania.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Абандон
Абандо́н ( — отказываться) — право страхователя заявить об отказе от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика и получить полное страховое возмещение.

Заявление должно быть сделано в течение 6 месяцев с момента наступления страхового случая; оно является односторонним действием и не нуждается в подтверждении страховщика. В силу абандона к страховщику переходят все права на застрахованное имущество.

В ситуации, когда страховщик принял абандон и им была выплачена страховая сумма, но объект страхования в результате не погиб, страхователь обязан возвратить страховщику выплаченную им сумму и вступить в права владения сохранившимся имуществом.


Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
abandonment
prepuštanje  
 
ostavljanje  
 
odvrgnuće  
 
odustanak  
 
odustajanje od  
 
odustajanje  
 
odricanje  
 
neusiljenost  
 
napuštenost  
 
napuštanje  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

| ABANDONMENT in English | ABANDONMENT in French | ABANDONMENT in Italian | ABANDONMENT in Spanish | ABANDONMENT in Dutch | ABANDONMENT in Portuguese | ABANDONMENT in German | ABANDONMENT in Russian | ABANDONMENT in Japanese | ABANDONMENT in Greek | ABANDONMENT in Korean | ABANDONMENT in Turkish | ABANDONMENT in Hebrew | ABANDONMENT in Arabic | ABANDONMENT in Thai | ABANDONMENT in Other Eastern-European languages | ABANDONMENT in Other Russian languages | ABANDONMENT in Polish | ABANDONMENT in Hungarian | ABANDONMENT in Czech | ABANDONMENT in Latvian | ABANDONMENT in Catalan | ABANDONMENT in Croatian | ABANDONMENT in Serbian | ABANDONMENT in Albanian | ABANDONMENT in Urdu | ABANDONMENT in Estonian | ABANDONMENT in Bulgarian | ABANDONMENT in Danish | ABANDONMENT in Norwegian | ABANDONMENT in Romanian | ABANDONMENT in Swedish | ABANDONMENT in Ukrainian | ABANDONMENT in Farsi | ABANDONMENT in Macedonian | ABANDONMENT in Hindi