Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

A branch GHQ

Babylon English English dictionary

Download this dictionary
A branch GHQ
military division responsible for personnel management and manpower

Babylon English-Norwegian

Download this dictionary
A branch GHQ
militæravdeling som har ansvar for personalstyring og tropper

Babylon English-Danish

Download this dictionary
A branch GHQ
A branch GHQ, militær deling der er ansvarlig for ledelse og arbejdskraft


| A branch GHQ in French | A branch GHQ in Italian | A branch GHQ in Spanish | A branch GHQ in Dutch | A branch GHQ in Portuguese | A branch GHQ in German | A branch GHQ in Japanese | A branch GHQ in Turkish | A branch GHQ in Hebrew | A branch GHQ in Arabic | A branch GHQ in Danish | A branch GHQ in Norwegian | A branch GHQ in Swedish