Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Aatxe

English Hebrew Paganism dictionary

Download this dictionary
Aatxe
(ש"פ) אטזה.
במיתולוגיה הבאסקית רוח רעה בדמות פר (לעתים גם בדמות אדם) המגיחה מחורה בימות סערה. משמעות שמו: עגל, פר צעיר.| Aatxe in English | Aatxe in French | Aatxe in Italian | Aatxe in Dutch | Aatxe in German