Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Absorption

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
absorption
zn. absorptie; verdieping; het worden opgenomen

Kanker woorden en begrippenlijst

Download this dictionary
Absorption
Opname

Technisch E-NL Woordenboek

Download this dictionary
absorption
absorptie; opname

ADO's Deutsch-Niederländisch

Download this dictionary
Absorption
absorptie

Dictionario Interlingua Nederlandese

Download this dictionary
absorption
sub
het opslorpen, het absorberen, absorptie, opslorping, 't opgaan (in iets);
~ luminose/de luce/de lumine lichtabsorptie;
~ de sono geluidabsorptie;
~ de resonantia absorptieresonantie;
poter/capacitate de ~ absorptievermogen;
curva de ~ absorptiecurve;
linea de ~ absorptielijn;
dynamometro de ~ remdynamometer;
banda de ~ absorptieband;
spectro de ~ absorptiespectrum;
coefficiente de ~ absorptiecoëfficiënt;
capacitate de ~ absorptievermogen| Absorption in English | Absorption in French | Absorption in Italian | Absorption in Spanish | Absorption in Portuguese | Absorption in German | Absorption in Russian | Absorption in Japanese | Absorption in Greek | Absorption in Korean | Absorption in Turkish | Absorption in Hebrew | Absorption in Arabic | Absorption in Thai | Absorption in Polish | Absorption in Czech | Absorption in Croatian | Absorption in Serbian | Absorption in Albanian | Absorption in Urdu | Absorption in Bulgarian | Absorption in Danish | Absorption in Finnish | Absorption in Norwegian | Absorption in Romanian | Absorption in Swedish | Absorption in Farsi | Absorption in Hindi | Absorption in Indonesian | Absorption in Vietnamese | Absorption in Pashto | Absorption in Malay | Absorption in Filipino