Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Accessorial Services

Farsi dictionary

Download this dictionary
accessorial services

علوم نظامى : خدمات بارگيرى و تخليه بار

 
کلمات مرتبط(2) 

 
کلمات مرتبط(accessorial services):
بازگشت به واژه accessorial servicesaccessorial 
services 
Dizionario inglese-italiano 1.0.012

Download this dictionary
ACCESSORIAL SERVICES
SERVIZI ACCESSORI

MHM Advanced English > Persian (v. 90)

Download this dictionary
accessorial services
{علوم نظامى}: خدمات بارگيرى و تخليه بار

Math

Download this dictionary
accessorial services
خدمات براگيري و تخليه ي بار، خدمات ضمني، خدمات معين

Askeri Terimler Sozlugu

Download this dictionary
ACCESSORIAL SERVICES
ULAŞTIRMA EK HİZMETLERİ:Nakliyat müteahhitleri veya başkaları tarafından nakliyattan ayrı olarak yapılan hizmetler. Bu hizmetler; depolama manevra, saptırma, mavna ile taşıma, iskele işleri, araba ile taşıma, fıçılama ve varilleme, demiryolu vagonlarına yükleme ve boşaltma iş ve işlemlerini içine alır.


| Accessorial Services in English | Accessorial Services in Italian | Accessorial Services in Turkish | Accessorial Services in Farsi