Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Accumulatie

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Accumulatie
  • Algemeen: het gebruik van een accumulator: het opslaan, een voorraad beheren van uiteenlopende aard, of het maken daarvan.
  • Kapitaalaccumulatie accumulatie van kapitaal
  • Fysisch-geografisch: accumulatie (geologie), het opeenhopen of accumuleren van materiaal door eolische, fluviatiele of fluvioperiglaciale invloed.
  • Biologisch: bioaccumulatie, de geleidelijke ophoping van chemische stoffen in een organisme.
  • Taalkundig: accumulatio: een stijlfiguur waarbij elementen worden opgesomd.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Kanker woorden en begrippenlijst

Download this dictionary
Accumulatie
Opeenhoping

Nederlands-Bahasa Indonesia Adaptasi

Download this dictionary
accumulatie
akumulasi


| Accumulatie in English | Accumulatie in Indonesian