Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Afrikaans

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Afrikaans
Afrikaans (, , or ) is one of the official languages of South Africa. It is a West Germanic language spoken in South AfricaNamibia, and to a lesser extent, Botswana and Zimbabwe. It evolved from the Dutch vernacular of South Holland spoken by the mainly Dutch settlers of what is now South Africa, where it gradually began to develop distinguishing characteristics in the course of the 18th century. Hence, it is a daughter language of Dutch, and was previously referred to as "Cape Dutch" (a term also used to refer collectively to the early Cape settlers) or "kitchen Dutch" (a derogatory term used to refer to Afrikaans in its earlier days). The term is ultimately derived from Dutch "Afrikaans-Hollands" meaning "African Dutch". It is the first language of most of the Afrikaner and Coloured people of Southern Africa.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Afrikaans
Afrikaans (wörtlich afrikanisch), früher auch Kapholländisch oder Kolonial-Niederländisch genannt, ist eine der elf Amtssprachen in Südafrika und eine anerkannte Minderheitensprache in Namibia. Es gehört zum westgermanischen Zweig der indogermanischen Sprachen und ist aus dem Neuniederländischen des 17. Jahrhunderts entstanden. Verglichen mit der heutigen niederländischen Standardsprache hat Afrikaans erhebliche morphologische Vereinheitlichungen durchlaufen. Ursprünglich war es die Sprache der Buren.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Afrikaans
 
Afrikáans
El afrikáans (autoglotónimo: afrikaans) es una lengua germánica, derivada del neerlandés medio, hablada principalmente en Sudáfrica y Namibia, aunque también se habla en algunas zonas del sur de Botsuana. Esta lengua es la evolución de la que hablaban los colonos holandeses que habitaban la Colonia del Cabo. Con el paso del tiempo ha adquirido características propias, ya que ha asimilado vocablos del inglésmalayoportugués y de las lenguas zulúes de los nativos de la zona.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Afrikaans
Het Afrikaans is een West-Germaanse taal die hoofdzakelijk in Zuid-Afrika en Namibië wordt gesproken. De taal is een dochtertaal van het Nederlands, ontstaan uit zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten, en werd historisch Kaap-Hollands genoemd. Waarschijnlijk is 90 tot 95 procent van de woordenschat van Nederlandse origine. Daarnaast is de taal, zowel grammaticaal als in woordenschat, door het Portugees, het Frans, het Maleis, de Bantoe-talen, de Khoisan-talen en tegenwoordig ook door het Engels beïnvloed. De grootste verschillen tussen het Afrikaans en Nederlands zijn dan ook de spelling, morfologie en grammatica.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Afrika
Afrika is qua oppervlakte het op een na grootste continent op Aarde. Alleen Azië is groter. Wanneer men echter Noord- en Zuid-Amerika als één continent ziet, staat Afrika op de derde plaats. Het beslaat zo'n 30.244.050 vierkante kilometer (vasteland en eilanden samen), wat 20,3% van de totale landoppervlakte van de aarde is. Er wonen meer dan 1 miljard mensen, wat ongeveer een zevende van de wereldbevolking is.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Afrikaans
L'afrikaans est une langue germanique issue du néerlandais, parlée en Afrique du Sud et en Namibie, notamment par les Afrikaners. Le mot afrikaans signifie « africain » en néerlandais.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Afrikaans in English | Afrikaans in French | Afrikaans in Italian | Afrikaans in Spanish | Afrikaans in Dutch | Afrikaans in Portuguese | Afrikaans in German | Afrikaans in Russian | Afrikaans in Japanese | Afrikaans in Greek | Afrikaans in Korean | Afrikaans in Turkish | Afrikaans in Hebrew | Afrikaans in Arabic | Afrikaans in Thai | Afrikaans in Other Western-European languages | Afrikaans in Other Russian languages | Afrikaans in Polish | Afrikaans in Hungarian | Afrikaans in Czech | Afrikaans in Lithuanian | Afrikaans in Latvian | Afrikaans in Catalan | Afrikaans in Croatian | Afrikaans in Albanian | Afrikaans in Urdu | Afrikaans in Bulgarian | Afrikaans in Danish | Afrikaans in Finnish | Afrikaans in Norwegian | Afrikaans in Romanian | Afrikaans in Swedish | Afrikaans in Farsi | Afrikaans in Macedonian | Afrikaans in Afrikaans | Afrikaans in Hindi