Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Agar

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
agar
(ש"ע) אגר (רב סוכר המשמש בתעשיית המזון, לבישול וכמצע לגידול חיידקים)

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
אגר

אגר (Agar; מהשם המלא במלאית: Agar-Agar) הוא סוכר המופק מאצות. האגר מופק מדופן התא של שתי אצות: המין Sphaerococcus Euchema והסוג Gelidium. אגר שימש לאורך ההיסטוריה כמרכיב בהכנת קינוחים, ולמעלה ממאה שנים הוא גם החומר העיקרי המשמש במיקרוביולוגיה להכנת מצעי גידול למיקרואורגניזמים.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

ynet אנציקלופדיה

Download this dictionary
אגר (Agar)
 
אגר (שמו המקורי, במלאית, הוא אגר-אגר), פולימר רב-סוכרי קולואידי, המופק מדפנות התאים של אצות אדומיות. בהוספת מים חמים האגר נקרש והופך לחומר דמוי ג'לטין. שימושו העיקרי של האגר הוא כמצע לגידול תרביות (בעיקר של חיידקים) במעבדה. לאגר שימושים...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

Gali's Gastronomical Glossary

Download this dictionary
Agar
- רב סוכר המשמש לתעשיית המזון ולבישול ביתי
- ג'לי מאצות המשמש כתרבית לבקטריות במעבדה| Agar in English | Agar in French | Agar in Italian | Agar in Spanish | Agar in Dutch | Agar in Portuguese | Agar in German | Agar in Russian | Agar in Japanese | Agar in Greek | Agar in Turkish | Agar in Arabic | Agar in Thai | Agar in Polish | Agar in Hungarian | Agar in Czech | Agar in Catalan | Agar in Croatian | Agar in Urdu | Agar in Bulgarian | Agar in Danish | Agar in Finnish | Agar in Norwegian | Agar in Romanian | Agar in Swedish | Agar in Farsi | Agar in Latin | Agar in Hindi | Agar in Indonesian | Agar in Vietnamese | Agar in Malay