Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Ajurveda

MIOK Medical Dictionary

Download this dictionary
איורוודה Ajurveda
 שיטת טיפול, מתחום הרפואה המשלימה, המיועדת להפגת מתחים בשרירים והפגת מתחים נפשיים. השיטה מתבססת על נטילת צמחי מרפא, תזונה, תרגילי נשימה ותנועה, עיסוי בשמנים וטיפולי אדים.

© כל הזכויות שמורות לשירותי בריאות כללית, 2006
     עורך המדור: ד"ר צבי ליס

| Ajurveda in Hungarian | Ajurveda in Czech | Ajurveda in Lithuanian | Ajurveda in Latvian | Ajurveda in Croatian | Ajurveda in Finnish