Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Aquaculture

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Aquaculture
Aquaculture, also known as aquafarming, is the farming of aquatic organisms such as fishcrustaceansmolluscs and aquatic plants. Aquaculture involves cultivating freshwater and saltwater populations under controlled conditions, and can be contrasted with commercial fishing, which is the harvesting of wild fish. Broadly speaking, the relation of aquaculture to finfish and shellfish fisheries is analogous to the relation of agriculture to hunting and gatheringMariculture refers to aquaculture practiced in marine environments and in underwater habitats.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Aquakultur
Aquakultur ist die kontrollierte Aufzucht von aquatischen, also im Wasser lebenden Organismen, insbesondere FischenMuschelnKrebsen und Algen. Allen in Aquakultur produzierten Organismen gemein ist die Zuordnung zu einem Besitzer. So unterscheidet sich die Aquakultur vom klassischen Fischfang in öffentlichen Gewässern. Die Aquakultur gewinnt besonders wegen der Überfischung zunehmend an Bedeutung.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Aquacultuur
Aquacultuur is het proces waarbij vissenschaaldieren en schelpdieren kunstmatig in vijvers en bassins worden gehouden om deze vervolgens te kunnen verhandelen. Ook het kweken op zee van zeevis, mosselen, oesters in kweekinstallaties buiten de kust wordt tot de aquacultuur gerekend. Hierover gaat het onderstaande artikel.
Daarnaast wordt de term aquacultuur ook gebruikt voor de kweek van planten, meestal in serres onder gecontroleerde omstandigheden, waarbij de wortels in het water hangen in plaats van zich in de grond te ontwikkelen. Deze wortels voeden zich met het water vanuit de aquacultuur. Het water wordt zodoende gefilterd en voorzien van voedsel voor de vissen. Dit gesloten systeem staat ook bekend onder het overkoepelende begrip aquaponica: het samengaan van hydrocultuur met aquacultuur.
Er worden zowel vissen gekweekt voor de voedselvoorziening als voor de handel in siervis. Er zijn ruwweg twee methoden te onderscheiden, de extensieve visteelt en de intensieve visteelt.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Aquaculture
L’aquaculture (ou halieuculture, ou aquiculture, terme en usage au début du et préconisé par l’Académie française) est le terme générique qui désigne toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique. L'aquaculture se pratique en bord de mer (on parle dans ce cas de « cultures marines » ou mariculture), des rivières ou des étangs.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Akwakultura
Akwakultura – forma gospodarki ludzkiej, mająca na celu zwiększenie pozyskiwania żywności (rzadziej innych produktów) ze środowiska wodnego; polega na hodowli wybranych rodzajów organizmów wodnych, głównie zwierzęcych, w naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych – słodko- lub słonowodnych. Najprostszą i najpospolitszą odmianą akwakultury jest zapewnienie korzystnych warunków do bytowania licznym przedstawicielom danego gatunku użytkowego (rybmięczaków i in.) w mniej lub bardziej wydzielonej części akwenu. Bardziej intensywną formą jest hodowla w stawach, basenach lub wielkich, zanurzonych w wodzie pojemnikach (sadzach). W takich przypadkach stosuje się dokarmianie, zapewnia, o ile to konieczne, odpowiedni przepływ wody czy natlenianie, ochronę przed drapieżnikami i chorobami, a nawet podgrzewanie wody (np. próby hodowli ryb w basenach z wodą geotermalną) itp. W przypadku organizmów osiadłych (np. glonyostrygi) zabiegi hodowlane polegają głównie na zwiększeniu powierzchni, na której mogłyby się osiedlać, przez układanie na dnie odpowiednich przedmiotów, np. zużytych opon samochodowych, zawieszanie sieci, sznurów, itp.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Aquaculture in English | Aquaculture in French | Aquaculture in Italian | Aquaculture in Spanish | Aquaculture in Dutch | Aquaculture in Portuguese | Aquaculture in German | Aquaculture in Russian | Aquaculture in Japanese | Aquaculture in Greek | Aquaculture in Turkish | Aquaculture in Hebrew | Aquaculture in Arabic | Aquaculture in Thai | Aquaculture in Polish | Aquaculture in Czech | Aquaculture in Latvian | Aquaculture in Croatian | Aquaculture in Bulgarian | Aquaculture in Danish | Aquaculture in Norwegian | Aquaculture in Swedish | Aquaculture in Farsi