Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Asmita

Wikipédia Français

Download this dictionary
Asmita
Asmitā (en sanskrit IAST ; devanāgarī: अस्मिता) signifie « conscience de soi », « sentiment du moi », « égotisme » ou encore « égoïsme ».

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Asmita
è un personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco. È un Cavaliere d'oro, appartenente alla costellazione della Vergine.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto dell'enciclopedia online Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Asmita
Asmitadewanagari trl. asmitā ) – termin z filozofii indyjskiej objaśniany jako świadomość "jestem" , stan "jestem" . Stan "jestem" świadomości empirycznej , to szczególny stan ćitty ( czystego umysłu, wyższego umysłu ) , który uzurpuje sobie pozycję, by pełnić rolę jaźni ( faktycznego bytu podmiotowego jednostki ). Polega na błędnym doświadczaniu braku oddzielności pomiędzy podmiotem widzenia i aktem widzenia .

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

INGLES SPANISH

Download this dictionary
I-ness
(Iyengar Yoga; asmita) yoidad

YOGA

Download this dictionary
Asmita
The individual ego.


| Asmita in French | Asmita in Italian | Asmita in Spanish | Asmita in Polish | Asmita in Farsi