Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Asphalt

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
asphalt
(ש"ע) חמר, אספלט
 
(פ') לכסות באספלט

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
אספלט

אספלט (או בעברית: חֵמָר) הוא נוזל צמיג שמופיע באופן טבעי בנפט גולמי. ניתן להפריד את האספלט מהמרכיבים האחרים בנפט גולמי (כמו נפטבנזין וסולר) על ידי תהליך של זיקוק. ניתן להשיג רמת הפרדה גבוהה יותר על ידי עיבוד נוסף של המרכיבים הכבדים של הנפט הגולמי ביחידת דה-אספלטיזציה שמשתמשת בפרופאן או בוטאן במצב סופר-קריטי כדי לפרק את המולקולות הארומטיות יותר, שאז מופרדות מהשאר. ניתן לעבד את התוצר עוד יותר על ידי תגובה עם חמצן. הוא הופך אז לקשיח יותר (וצמיגי יותר).

לעתים מבלבלים בין אספלט לזפת, שהוא חומר שנוצר על ידי זיקוק דסטרוקטיבי של חומר אורגני. גם האספלט וגם הזפת מסווגים כביטומנים, סיווג שמכיל את כל החומרים המסיסים בפחמן דו גופרתי.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

ynet אנציקלופדיה

Download this dictionary
אספלט (Asphalt)
 
אספלט, חומר שימושי, מוצק או מוצק-למחצה, שצבעו חום כהה עד שחור; במצבו המוצק, יש לו בוהק אופייני. הוא מצוי בטבע כמינרל, אחד מסוגי הביטומן, אך לרוב הוא מופק כשארית של נפט גולמי, הנותרת בתום הזיקוק. האספלט שייך לקבוצה הכללית מאוד של חומרים הקרויים...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

Tunneling English Hebrew dictionary

Download this dictionary
Asphalt
תערובת אספלט

| Asphalt in English | Asphalt in French | Asphalt in Italian | Asphalt in Spanish | Asphalt in Dutch | Asphalt in Portuguese | Asphalt in German | Asphalt in Russian | Asphalt in Japanese | Asphalt in Greek | Asphalt in Korean | Asphalt in Turkish | Asphalt in Arabic | Asphalt in Thai | Asphalt in Polish | Asphalt in Czech | Asphalt in Lithuanian | Asphalt in Catalan | Asphalt in Croatian | Asphalt in Serbian | Asphalt in Albanian | Asphalt in Urdu | Asphalt in Bulgarian | Asphalt in Danish | Asphalt in Finnish | Asphalt in Norwegian | Asphalt in Romanian | Asphalt in Swedish | Asphalt in Farsi | Asphalt in Macedonian | Asphalt in Hindi | Asphalt in Indonesian | Asphalt in Vietnamese | Asphalt in Pashto | Asphalt in Malay | Asphalt in Filipino