Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Coffin-Lowry syndrome

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Coffin–Lowry syndrome
Coffin–Lowry syndrome is a genetic disorder that is X-linked dominant and which causes severe mental problems sometimes associated with abnormalities of growth, cardiac abnormalities, kyphoscoliosis, as well as auditory and visual abnormalities.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Syndrome de Coffin-Lowry
Ne pas confondre ce syndrome avec le syndrome de Coffin-Siris

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Zespól Coffina-Lowry'ego
Zespół Coffina-Lowry'ego (ang. Coffin-Lowry syndrome, CLS) – genetycznie uwarunkowany zespół wad wrodzonych, objawiający się opóźnieniem umysłowym, zaburzeniami rozwoju, charakterystyczną dysmorfią twarzy i anomaliami budowy kośćca.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Coffin-Lowry syndrome in English | Coffin-Lowry syndrome in French | Coffin-Lowry syndrome in Polish