Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Csárszky József

Magyar Wikipédia - az ingyenes Enciklopédia

Download this dictionary
Csárszky József
Csárszky József vagy Jozef Cársky (Egbell1886május 9. – Kassa1962március 11.) a latin rítusú katolikus egyház püspöke Csehszlovákiában.

Egbellen született, mint egy a tizénnegy gyermek közül egy szegény földmuves családban. Középiskolai tanulmányait a szakolcai gimnáziumon, Pozsonyban, majd Esztergomban végezte, ahol érettségizett is. Teológiai tanulmányait a bécsi és az innsbrucki egyetemen végezte. 1909július 26-án szentelték pappá Innsbruckban1915 és 1923 között a Branyiszkó melletti Siroka plébánosa, késobb a kassai szeminárium tanára. 1925-ben rövid ideig rozsnyói püspök, majd 1939-ig kassai püspök. Az elso bécsi döntés után Csárszky püspök még üdvözli a bevonuló Horthyt Kassán, majd Esterházy Jánoshoz hasonlóan Szlovákiába megy az ottani egyházi élet szervezésére. A Szentszék 1939július 19-én a "Dioecesium fines immature" enciklikájával kinevezte a Szatmári, Kassai és Rozsnyói Egyházmegyék Szlovákiában maradt részei adminisztrátorának eperjesi székhellyel, illetve tagorai címzetes püspöknek. 1946-tól ismét kassai püspök és adminisztrátora 13 hitközségnek a Szatmári Egyházmegyébol.


További információt lásd Wikipedia.org...


© A jelen cikk a Wikipédiából® származó anyagot használja fel, és engedélyezésre kerül t GNU Szabad Dokumentációs Licenc alatt.