Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Endomyocardial fibrosis

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Hypereosinophilic syndrome
The hypereosinophilic syndrome (HES) is a disease characterized by a persistently elevated eosinophil count (= 1500 eosinophils/mm³) in the blood for at least six months without any recognizable cause, with involvement of either the heartnervous system, or bone marrow.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Zespól hipereozynofilowy
Zespół hipereozynofilowy (ang. Hypereosinophilic syndrome, HES) – stan chorobowy charakteryzujący się przewlekle podwyższoną we krwi obwodowej liczbą granulocytów kwasochłonnych (eozynofili) (≥ 1500 eozynofili/mm³) przez okres przynajmniej 6 miesięcy bez wykrywalnej przyczyny i ze współistnieniem zmian w sercu, układzie nerwowym lub szpiku kostnym.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

UMD@Click

Download this dictionary
endomyocardial fibrosis
‎ تَلَيُّفُ شَغافِ وَعَضَلَةِ القَلْب‎

MEDDIC ENGLISH TO ARABIC

Download this dictionary
Endomyocardial fibrosis
تليف شغاف و عضلة القلب


| Endomyocardial fibrosis in English | Endomyocardial fibrosis in Spanish | Endomyocardial fibrosis in Arabic | Endomyocardial fibrosis in Polish