Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Europese Veiligheids- en Defensie-identiteit

EU Dutch Glossary

Download this dictionary
Europese Veiligheids- en Defensie-identiteit
De gedachte om een Europese veiligheids- en defensie-identiteit te ontwikkelen vloeit voort uit twee ontwikkelingen:

•sedert enkele jaren wordt Europa geconfronteerd met de opkomst van onrusthaarden in Oost-Europa (Bosnië en Herzegovina, Kosovo, ...);
•de betrokkenheid van de Verenigde Staten tegenover Europa is enigszins verminderd, waardoor een vacuüm is ontstaan dat Europa niet heeft kunnen opvullen. Daardoor zijn de laatste jaren de beperkingen van een bondgenootschap (NAVO) aan de dag getreden, dat vooral voor verdedigingsdoeleinden bij een bedreiging van buitenaf in het leven was geroepen. Om het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen van de Europese veiligheid is er echter behoefte aan een politieke entiteit die op het bestaan van gemeenschappelijke belangen is gebaseerd.

In dit verband heeft de NAVO-Raad van januari 1994 te Brussel erkend dat een specifieke Europese veiligheids- en defensie-identiteit moet worden ontwikkeld. De eerste stap daartoe werd gezet tijdens de NAVO-Raad van 3 juni 1996 in Berlijn, dankzij de ontwikkeling van het concept van multinationale interventietroepen (Combined Joined Task Forces, CJTF), waarmee de ministers van het bondgenoodschap tijdens de topontmoeting van januari 1994 instemden. Deze troepen kunnen gebruikmaken van de militaire capaciteit van de NAVO bij acties die onder de politieke controle en de strategische leiding van de West-Europese Unie (WEU) worden uitgevoerd.

Sindsdien heeft de Europese Unie haar eigen permanente politieke en militaire structuren opgezet om politieke controle uit te oefenen bij en strategische leiding te geven aan crisisbeheersingsoperaties. In december 2002 hebben de EU en de NAVO in het kader van hun permanente regeling voor overleg en samenwerking (het zogenaamde "Berlijn-Plus") een akkoord gesloten inzake een strategisch partnerschap op het terrein van de crisisbeheersing. Dankzij dit akkoord heeft de Unie, met onmiddellijke ingang, toegang tot de logistieke en planningscapaciteiten van de NAVO, inclusief militaire inlichtingen. De Unie kan zo een beroep doen op deze capaciteiten wanneer zij vredeshandhavingsoperaties uitvoert, en in 2003 een snellereactiemacht opzetten, die uiteindelijk 60 000 manschappen zal tellen.

Zie:

NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) 
NAVO (vernieuwde)
West-Europese Unie (WEU)


 
Veiligheids- en defensie-identiteit, Europese
De gedachte om een Europese veiligheids- en defensie-identiteit te ontwikkelen vloeit voort uit twee ontwikkelingen :

•sedert enkele jaren wordt Europa geconfronteerd met de opkomst van onrusthaarden in Oost-Europa (Bosnië-Herzegovina, Kosovo, ...);
•De betrokkenheid van de Verenigde Staten tegenover Europa is enigszins verminderd, waardoor een vacuüm is ontstaan dat Europa niet heeft kunnen opvullen. Daardoor zijn de laatste jaren de beperkingen van een bondgenootschap (NAVO) aan de dag getreden, dat vooral voor verdedigingsdoeleinden bij een bedreiging van buitenaf in het leven was geroepen. Om het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen van de Europese veiligheid is er echter behoefte aan een politieke entiteit die op het bestaan van gemeenschappelijke belangen is gebaseerd.

In dit verband heeft de NAVO-Raad van januari 1994 te Brussel erkend dat een specifieke Europese veiligheids- en defensie-identiteit moet worden ontwikkeld. De eerste stap daartoe werd gezet tijdens de NAVO-Raad van 3 juni 1996 in Berlijn, dank zij de ontwikkeling van het concept van multinationale interventietroepen (Combined Joined Task Forces, CJTF), waarmee de ministers van het bondgenoodschap tijdens de topontmoeting van januari 1994 instemden. Deze troepen kunnen gebruik maken van de militaire capaciteit van de NAVO bij acties die onder de politieke controle en de strategische leiding van de WEU worden uitgevoerd. Bovendien krijgen de Europeanen binnen de militaire structuur van de NAVO de beschikking over personen in leidinggevende posities die zowel over een NAVO - als over "Europese" helm beschikken. Een dergelijk Europees commandosysteem zou herkenbaar en duidelijk genoeg gestructureerd moeten zijn opdat snel een coherente en efficiënte militaire interventiemacht kan worden opgezet.

Zie:

NAVO 
NAVO (vernieuwde) 
WEU© European Communities, 1995-2004