Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ISO 639

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
ISO 639
ISO 639 is a set of standards by the International Organization for Standardization that is concerned with representation of names for language and language groups.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
ISO 639
Die ISO 639 ist eine internationale Norm der Internationalen Organisation für Normung (ISO), die Kennungen für Namen von Sprachen (Sprachkürzel, Sprachcodes, Sprachencodes, engl. ) definiert. Die Norm besteht aus sechs Teilnormen: Fünf davon enthalten Kennungen mit zwei Buchstaben (ISO 639-1), drei Buchstaben (ISO 639-2, ISO 639-3 und ISO 639-5) und vier Buchstaben (ISO 639-6); ein Teil enthält Richtlinien für die Anwendung (ISO 639-4).

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
ISO 639
La norma ISO 639 da códigos para lenguas y grupos o familias de lenguas.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
ISO 639
ISO 639 is in de taaltypologie een internationale norm, uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO), voor het coderen van talen in twee- en drieletterige codes. ISO 639 bestaat al erg lang in twee basissmaken, ISO 639-1 en ISO 639-2. Een derde versie, ISO 639-3 is per 5 februari 2007 door de ISO bekrachtigd. Voor de gehele ISO 639 geldt dat de geprefereerde schrijfwijze van de taalcodes volledig in onderkast is, maar er wordt nadrukkelijk bij vermeld dat in verwerkende systemen het onderscheid tussen onderkast en bovenkast niet verplicht is.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
ISO 639
L’ISO 639 (ICS .140.20) est une norme internationale de l’ISO qui définit des codes pour la représentation des noms de langues.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| ISO 639 in English | ISO 639 in French | ISO 639 in Italian | ISO 639 in Spanish | ISO 639 in Dutch | ISO 639 in Portuguese | ISO 639 in German | ISO 639 in Russian | ISO 639 in Japanese | ISO 639 in Greek | ISO 639 in Korean | ISO 639 in Turkish | ISO 639 in Hebrew | ISO 639 in Thai | ISO 639 in Polish | ISO 639 in Hungarian | ISO 639 in Czech | ISO 639 in Latvian | ISO 639 in Catalan | ISO 639 in Croatian | ISO 639 in Serbian | ISO 639 in Albanian | ISO 639 in Bulgarian | ISO 639 in Danish | ISO 639 in Finnish | ISO 639 in Norwegian | ISO 639 in Romanian | ISO 639 in Swedish | ISO 639 in Farsi