Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Kaido

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Kaido
were roads in Japan dating from the Edo period. They act important roles in transportation like the Appian way of ancient Roman roads. Major examples include the Edo Five Routes, all of which started at Edo (modern-day Tokyo). Minor examples include sub-routes such as the Hokuriku Kaido and the Nagasaki Kaido.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Kaido
Kaido (jap. , dt. Straße oder , dt. SeewegSuffix) bezeichnet in Japan eine Reiseroute aus historischer Zeit.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Kaido
désigne généralement les anciennes routes du Japon datant de l'époque d'Edo. Les plus connues sont les Cinq routes d'Edo, partant toutes de la ville d'Edo (ancien nom de Tokyo): NakasendoTokaidoOshu KaidoKoshu Kaido et Nikko Kaido.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Kaido
  • Kaidō - antica strada del giappone del periodo Edo
  • Kaido - personaggio del manga One Piece
  • Kaido - nome proprio di persona estone
  • Kaidō Yasuhiro - famoso lottatore di sumo

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto dell'enciclopedia online Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Kaido
 
- drogi w Japonii budowane od epoki Edo. Głównym przykładem takich dróg są Gokaidō (zaliczane do Hime kaidō), które miały swój początek w mieście Edo (dzisiejsze Tokio). Przykładami mniej ważnych, dawnych dróg są Hokuriku Kaidō i Nagasaki Kaidō. Na szlakach tych znajdowały się stacje pocztowe (shukuba), w których podróżni mogli odpocząć i zjeść posiłek.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Kaido in English | Kaido in French | Kaido in Italian | Kaido in German | Kaido in Japanese | Kaido in Polish