Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Kapitulation

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Kapitulation
Kapitulation (German for "Capitulation" or "Surrender") is the eighth studio album by the German indie rock group Tocotronic.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Kapitulation
Eine Kapitulation ist völkerrechtlich eine einseitige Unterwerfungserklärung und ist in der Haager Landkriegsordnung festgehalten. Militärisch erklärt zum Beispiel der Befehlshaber einer Festung oder eines Schiffes durch das Hissen einer weißen Fahne oder das Streichen der Flagge die Bereitschaft, keinen Widerstand mehr leisten zu wollen.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Kapitulation
Kapitulation innebär att en kombattant i väpnad konflikt ger upp, normalt utan särskilda villkor. Att ge upp villkorslöst kallas också att ge sig på diskretion, även om begreppet numera används sällan. Vit flagga tros av många betyda kapitulation, men det är en missuppfattning. Den vita flaggan skall i första hand användas när en trupp begär att få förhandla om kapitulation. Hur detta skall skötas finns reglerat i t ex Haagkonventionen av 1899 och 1907. Militär personal av olika nationalitet har olika sätt att bemöta kapitulation, i flera länder och kulturer anses det vanhedrande att ge upp.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Kapitulation
Kapitulation er et middelalderlatinsk ord, som oprindelig blot betyder overenskomst. Senere er betydningen blevet indskrænket til at betyde overenskomst om overgivelse af en fæstning eller en militær enhed. Fra gammel tid har en kapitulation kunnet være "på nåde eller unåde", dvs. betingelsesløs for den tabende parts vedkommende, eller der har kunnet aftales visse betingelser, som f.x. fri afmarch for en fæstnings besætning.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Kapitulation (die)
nf. capitulation, surrender, giving in, submission, yielding, relinquishing


| Kapitulation in English | Kapitulation in Italian | Kapitulation in Spanish | Kapitulation in German | Kapitulation in Russian | Kapitulation in Turkish | Kapitulation in Other Russian languages | Kapitulation in Serbian | Kapitulation in Bulgarian | Kapitulation in Danish | Kapitulation in Finnish | Kapitulation in Swedish | Kapitulation in Farsi | Kapitulation in Latin