Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Komposition

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Komposition
Komposition (lateinisch compositio „Zusammenstellung, Zusammensetzung“) steht für:

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Komposition
Komposition är konsten att skriva musik. Detta kan betyda flera saker, men avser i allmänhet att på något sätt planera och nedteckna vissa förutbestämda aspekter av ett musikaliskt flöde. Man kan skilja kompositionen från improvisationen, som inte är planerad i förväg. Komposition syftar ofta till att skapa skrivna instruktioner till musiker, vanligen med hjälp av mer eller mindre etablerade texter och olika symbolsystem, men kan också gå ut på att själv skapa det färdiga resultatet direkt i ett lagringsmedium (som till exempel en dator).

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Komposition
Komposition kan både betyde et musikværk og planen et kunstneriske værker er bygget op efter. Ordet benyttes i forbindelse med beskrivelse af hvordan elementerne i et kunstværk er sammenstillet til en æstetisk helhed blandt andet i beskrivelse af litteraturbilledkunstarkitektur og ballet.

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

Babylon German English dictionary

Download this dictionary
Komposition (die)
nf. composition, something which has been composed (i.e. music); essay

Reuter Medizin (by Peter Reuter)

Download this dictionary
Komposition
(f) composition . 

Free to distribute :)

| Komposition in English | Komposition in Italian | Komposition in German | Komposition in Turkish | Komposition in Other Simplified Chinese dialects | Komposition in Serbian | Komposition in Bulgarian | Komposition in Danish | Komposition in Swedish | Komposition in Farsi | Komposition in Latin