Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Oghuz languages

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Oghuz languages
The Oghuz languages, a major branch of the Turkic language family, are spoken by more than 150 million people in an area spanning from the Balkans to China.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Oghusische Sprachen
Die oghusischen Sprachen (türkisch Oguz dilleri/Oguzca) oder auch Südwesttürkisch sind ein Zweig der Turksprachen. Sie umfassen heute neun Sprachen mit bis zu 100 Millionen Muttersprachlern.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Jezyki oguzyjskie
Języki oguzyjskie stanowią główną gałąź języków tureckich. Posługuje się nimi ok. 90 mln ludzi na obszarze od Bałkanów aż po Chiny. Wydziela się trzy główne podgrupy: pierwszą stanowią języki tureckigagauski i wymarły osmański, najważniejszym przedstawicielem drugiej jest język azerski, a trzeciej język turkmeński.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Sydvästturkiska språk
Sydvästturkiska eller oghuziska språk är en undergrupp av turkspråken dit bland andra turkiskangagauziskaazeriska och turkmeniska hör.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Oghuzské jazyky
Oghuzské jazyky tvorí vetšinovou skupinu turkických jazyku; mluví jimi více než 90 milionu lidí v oblasti od Balkánu po Cínu.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| Oghuz languages in English | Oghuz languages in German | Oghuz languages in Turkish | Oghuz languages in Thai | Oghuz languages in Polish | Oghuz languages in Czech | Oghuz languages in Bulgarian | Oghuz languages in Swedish