Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Scod

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Scod
SCOD er en forkortelse for Service Center Oriented Development som er en arbeidsmåte for utvikling av programvare.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| Scod in English