Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Sputnik

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
sputnik
(ש"ע) לוויין, ספוטניק

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
Sputnik
 
תוכנית ספוטניק

תוכנית ספוטניקרוסית: Спутник) הייתה תוכנית סובייטית לשיגור לוויינים לחלל לצורך הדגמת האפשרות להציב עצם מלאכותי במסלול סביב כדור הארץ. משמעות השם ספוטניק ברוסית הוא לוויין או בן-לוויה.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

| Sputnik in English | Sputnik in French | Sputnik in Italian | Sputnik in Spanish | Sputnik in Dutch | Sputnik in Portuguese | Sputnik in German | Sputnik in Russian | Sputnik in Japanese | Sputnik in Greek | Sputnik in Korean | Sputnik in Turkish | Sputnik in Arabic | Sputnik in Thai | Sputnik in Polish | Sputnik in Czech | Sputnik in Lithuanian | Sputnik in Latvian | Sputnik in Catalan | Sputnik in Croatian | Sputnik in Bulgarian | Sputnik in Danish | Sputnik in Finnish | Sputnik in Norwegian | Sputnik in Romanian | Sputnik in Swedish | Sputnik in Farsi | Sputnik in Macedonian | Sputnik in Indonesian | Sputnik in Vietnamese | Sputnik in Pashto | Sputnik in Malay | Sputnik in Filipino